Leveransbestämmelser


För leverans av Gremos maskiner gäller Gremos allmänna leveransbestämmelser 11.01

För leverans av programvaror, service & underhåll samt reservdelar hänvisar vi er till Teknikföretagens hemsida, http://www.teknikforetagen.se/.

Vad gäller andra av Gremo använda leveransbestämmelser som inte finns att tillgå på sidan ovan hänvisas ni direkt till Gremo.


Relaterade länkar