• Företaget

FöretagetUnder våren 2020 har Gremo slagits samman med Eco Log som en gemensam och heltäckande skogsmaskinsleverantör. Tillsammans fortsätter vi framåt i gula toner under namnet Eco Log.

Ta reda på mer om Eco Log och ta del av vårt nya, breda produktsortiment på https://ecologforestry.com