Gremo Skördare HPV R


Skördare HPV R Skördare HPV RSkördare HPV R

 

HPV R - Låter dig växa med skogen

Skördare HPV RGremo HPV R byggdes under åren 2001 - 2005.

Gremo 950 HPV R är en smidig gallringsskördare med kapacitet att klara även klena slutavverkningar. Med åtta hjul erhåller man lågt marktryck, god stabilitet och utmärkt framkomlighet även i svår terräng. Stor vikt har lagts på kylarnas kapacitet så att man även under varma dagar kan ha hög produktion.

Gremo HPV R är en stabil skördare som du kan lita på. Stark, smidig och säker. En maskin som växer med skogen och låter dig utvecklas som förare.

Du ser alla hjulen - och alla trädtopparna. När vi valde att montera hytten på boggien fick du inte bara en ovanligt god närsikt. Eftersom kranen sitter på samma ram får du en väsentligt bättre uppsikt på både kran och aggregat i gallring. Med hytten monterad på boggien åker du betydligt bekvämare i terrängen. Du märker snabbt att dina arbetspass blir effektivare, samtidigt som den goda kontrollen ger färre skador i beståndet.

Med bästa tänkbara ergonomi som ett uttalat mål har vi byggt in en mängd lösningar i HPV som man kanske inte tänker på vid första anblicken, men som visar sig efter många långa dagar i skogen. Den ovanligt låga ljudnivån - i hytten är det faktiskt tystare än i en personbil i landsvägsfart - är ett bra exempel på hur en genomtänkt maskinkonstruktion gynnar dig som användare och gör det lättare att göra ett bra jobb.

Varje förare har sina krav och därför kan din Gremo HPV se ut på många sätt. Gemensamt för alla maskiner är den genomtänkta grundkonstruktionen med hytt och kran på samma ramdel. Åtta hjul och låg tyngdpunkt är faktorer som ger dig en stabilitet i medlut och svår terräng som är något alldeles extra. HPV är en maskin som alltid ger dig möjligheter. Genom att vara smidig nog för gallringsjobb och samtidigt kraftig nog för mindre slutavverkningar får du som förare en fl exibilitet du kommer att uppskatta många år framöver.